لیست قیمت انواع چوب ترمو

با توجه به افزایش شدید قیمت ارز از ابتدای سال تا کنون قیمت انواع چوب ترمو ارائه شده برای انواع چوب ترموود کاملا تابع نوسانات ارزی در بازار میباشد. لذا میبایست برای خرید چوب ترموود، روزانه استعلام انجام شود تا از قیمت دقیق چوب ترمو اطمینان حاصل گردد.قیمت انواع چوب ترمووود که در این جا درج میگردد. بصورت هفتگی به روز میشود. قیمت چوب ترموود با توجه به نوع چوب ترموود ، ضخامت چوب ترمو مشخص میگردد.

آخرین بروزرسانی : 1399/02/22
کدگونه چوبنوع تولید مقطع پروفیل طول (متر)ابعاد (میلیمتر)قیمت هر متر مربع (ریال)
NB9کاجTDSHP (ساده)
3-492×162.940.000
NB11کاجTDSHP (ساده)3-4117×162.940.000
NB12کاجTDSHP (ساده)3-4125×162.940.000
NB13کاجTDSHP (ساده)3-4130×162.940.000
M9کاجTDSHP (ساده)3-49×19 (+A)3.360.000
MK9کاجTDUTS (فاق و زبانه)3-49×19 (+A)3.540.000
ML9کاجTDUTV3-49×19 (+A)3.540.000
M11کاجTDSHP (ساده)3-4117×19 (A)3.360.000
MK11کاجTDUTS (فاق و زبانه)3-4117×19 (A)3.540.000
M13کاجTDSHP (ساده)3-4134×183.090.000
MK13کاجTDUTS (فاق و زبانه)3-4134×183.270.000
ML13کاجTDUTV3-4134×183.270.000
C9کاجTDSHP (ساده)3-492×264.080.000
CD9کاجTDDECK (شیاردار)3-492×264.440.000
C11کاجTDSHP (ساده)3-4117×264.080.000
CD11کاجTDDECK (شیاردار)3-4117×264.440.000
C11کاجTDSHP (ساده)3-4134×264.080.000
CD11کاجTDDECK (شیاردار)3-4134×264.440.000
HD9لیسونیسTD392×183.400.000
HD12لیسونیسTD3122×183.400.000
NL4کاجTDSHP (ساده)342×42شاخه 850.000
NL6کاجTDSHP (ساده)342×62شاخه 1.390.000
NL14کاجTDSHP (ساده)342×140شاخه 2.343.000