قیمت نمای جی اف ار سی | GFRC GRC

نمای جی اف ار سی نمای gfrc  جی اف ار سی  یا GRC جی ار سی یکی از جدیدترین و بهترین نماهای ساختمان است که در دنیا در حال استفاده است و روز به روز نیز استفاده از این نمای ساختمان در دنیا رو به افزایش است. در کشور ما نیز اگر چه دیر اما استفاده از  آن در نمای ساختمان شروع شده است و در حال گسترش می باشد.  در این مقاله در مورد قیمت نمای جی ار سی توضیحاتی ارائه خواهد شد.

برای ساختمان سازان و مالکان و مهندسین معمار، مهم است که برای نمای ساختمان که یکی از مهمترین بخش های هر ساختمان است بهترین متریال را انتخاب کنند. قیمت تمام شده نمای ساختمان در خیلی از پروژه های ساختمان در اولویت قرار دارد.

برای خیلی ها سوال است که قیمت نمای GFRC جی اف ار سی چقدر می باشد؟

در نتیجه در این جا به قیمت نمای GFRC  جی اف ار سی یا جی ار سی  می پردازیم. نمای GFRC  با مزایا فراوانی که دارد قیمت تمام شده آن نیز نسبت به برخی نماهای بالاتر و البته از برخی نماهای ارزانتر می باشد.  قیمت تمام شده نمای GFRC  جی اف ار سی ارتباط مستقیم به نوع طرح ، حجم پروژه ، ابعاد پانل GFRC  ، ارتقاع ساختمان و …. دارد. که قبل از محاسبه و بررسی نمی توان قیمت اعلام کرد.  ولی توضیحاتی ارائه می شود که می توانید یک برآورد حدودی از قیمت نمای GFRC  داشته باشید.

قیمت حدودی هر متر مربع نمای GFRC جی اف ار سی بستگی به نوع طرح و ابعاد پانل و ضخامت آن از متری 200.000 تومان شروع می شود تا متری 500.000 تومان.
قوطی و فلز مورد نیاز برای نمای GFRC جی اف ار سی برای هر متر مربع بستگی به ابعاد پانل ، حجم پروژه ، نوع طرح ، فاصله طبقات و …. از متری حدودا 40.000 تومان شروع می شود تا متری 150.000 تومان.
اجرت اجرای نمای GFRC جی اف ار سی بستگی به نوع طرح، حجم پروژه ، ارتفاع ساختمان، ابعاد پانل های GFRC جی اف ار سی و …. از حدود متری 40.000 تومان شروع می شود تا متری 100.000 تومان.

در نتیجه قیمت نمای GFRC به صورت میانگین از متری  حدود 300.000 تومان شروع می شود و بستگی به پروژه تا متری یک میلیون تومان هم امکان دارد تمام شود. اما این قیمتهای برای نماهای جی اف ار سی است که تعداد تولید کنندگان آن در کشور از تعداد انگشتان دست کمتر است.  برخی افراد محصولات بتنی را به نام جی اف ار سی می فروشند که به هیچ وجه قابل مقایسه با جی اف ار سی نمی باشد.