سیستم نمای کرتین وال فریم لس یو چنل F-50

هنگامی که از بیرون به نما نگاه کنیم ، پروفیل های آلومینیومی دیده نمی شوند و نمای تمام شیشه دیده می شود . پروفیل های مخصوص اسپیسر شیشه 2 جداره توسط چسب مخصوص به شیشه متصل می شود و از طریق پروفیل های رابط از بیرون به پروفیل های حامل ثابت می شود . در صورت نیاز ، هر کدام از پنل های شیشه ای ، به صورتی که بازشو بودن آن از بیرون قابل دیدن نباشد .
می تواند به صورت بازشو پنهان درآید . این سیستم به علت اینکه پروفیل پنل نیاز ندارد ، بسیار به صرفه و اقتصادی است .
پروفیل های سیستم حامل از طریق کانال های یو چنل موجود در داخل خود ، آب حاصل از باران و تبخیر را به بیرون از سیستم هدایت می کند .
پروفیل های ترنزوم و مولیون که ضخامت های آنها 2 میلیمتر و 1.7 میلیمتر است و ابعاد آنها از 35 میلیمتر تا 195 میلیمتر متغیر است . باعث ایجاد طیف گسترده ای از سیستم های قابل اجرا و حالت های مطلوب استاتیکی شده است .
از آنجایی که تمامی پروفیل ها و اتصالات آنها به صورت مشترک در سیستم های مختلف قابل استفاده است . از این جهت مزیت زیادی در رابطه با انبار کردن محصولات دارد .