سیستم نورگیر های سقفی SKY-50

Heading Text

این سیستم می تواند مشکل نورگیری در بسیاری از بناها را حل کند. به طور عمده در هتل ها، بیمارستان ها، مدرسه ها، مراکز خرید، استخر های رو بسته و سالن های ورزشی و سازه هایی شبیه به اینها ، مورد استفاده قرار می گیرد. در این سیستم در صورت نیاز، می توان برای تخلیه دود یا هوادهی بازشو طراحی کرد. این سیستم راه حل تزیینی بسیار خوبی برای فضاهای بازی است که نیازی به سیستم تقویت شده فولادی ندارند. پروفیل های سیستم حامل از طریق کانال های کندنس موجود در داخل خود، آب حاصل از بخار درون فضا و بخار ایجاد شده بر روی شیشه های داخلی را به بیرون از سیستم هدایت می کند.