سیستم نمای کرتین وال سیلیکونی F-50

Heading Text

در این سیستم فریم ها در داخل سیستم کرتین وال کاست دارسیلیکونی می ماند و به طوری که قابل مشاهده نباشد توسط یک چسب سیلیکون به شیشه ها ثابت میشوند. زمانی که از بیرون مشاهده می شود فقط پوشش شیشه ای قابل رویت است و در درزها با استفاده از اجرای (EPDM) ظاهری عمیق ایجاد شده است. به همین علت ساختمان شما ظاهری بسیار شیک تر و مدرن تر پیدا می کند. هنگامی که گزینه بازشو پنهان ترجیح داده می شود، به دلیل اینکه پروفیل های ثابت و پروفیل های بازشو یکسان هستند، یکپارچگی ظاهری در داخل بنا ایجاد می شود. پروفیل های سیستم حامل از طریق کانال های یو چنل موجود در داخل خود، آب حاصل از باران و تبخیر را به بیرون از سیستم هدایت می کند. پروفیل های ترنزوم و مولیون که ضخامت های آنها 2 میلیمتر و 1.7 میلیمتر است و ابعاد آنها از 35 میلیمتر تا 195 میلیمتر متغیر است،  باعث  ایجاد  طیف گسترده ای از سیستم های قابل اجرا  و حالت های مطلوب استاتیکی شده است. از آنجایی که تمامی پروفیل ها و اتصالات آنها به صورت مشترک در سیستم های مختلف قابل استفاده است، از این جهت مزیت زیادی در رابطه با انبار کردن محصولات دارد.