انواع سیستم کرتین وال

نمای کرتین وال ؛ یکی از سیستم های نمای مدرن ساختمانی بوده که ساختاری خود ایستا داشته، به این معنا که وزن بالای شیشه ، بر روی سازه کرتین وال یا همان لامل ها و شاسی کشی های مربوطه سنگینی می کند و هیچ بار مرده ای حاصل از وزن شیشه ها و بار انرژی های حاصل از باد ، طوفان و … که متوجه پوسته خارجی (نما) می باشد، متوجه خود ساختمان نخواهد بود. به اصطلاح سیستم نمای لامل یک سازه مجزا محسوب می شود.

نمای کرتین وال curtainwall یکی از انواع نماهای شیشه ای ساختمان با سیستم پوشش با سازه خود ایستا است . در واقع نمای کرتین وال بهترین نمای شیشه ای ساختمان به لحاظ مسائل سازه در ارتفاع محسوب می شود. این نوع نما معمولا از مصالح سبک بویژه ترکیب آلومینیوم و شیشه ساخته می شود.

image

سیستم نمای کرتین وال فریم لس کلاسیک F-50

image

سیستم نورگیر های سقفی SKY-50

image

سیتم نورگیر های سقفی SKY-78

image

سیستم نمای کرتین وال فریم لس یو چنل F-50

image

سیستم نمای کرتین وال کلاسیک نیمه فیس کپ F-50

image

سیستم نمای کرتین وال نیمه فیس کپ یو چنل F-50

image

سیستم نمای کرتین وال سیلیکونی F-50

image

سیستم نمای کرتین وال سیلیکونی یو چنل F-50

image

سیستم نمای کرتین وال فیس کپ یو چنل F-50

image

سیستم نمای کرتین وال ترمال بریک سیلیکونی F-50

image

سیستم نمای کرتین وال سیلیکونی فریم دار F-50